Info og lejebetingelser – Lindheim Sunds, Skibslag V

Om LINDHEIM SUNDS:

LINDHEIM SUNDS tilhører den selvejende forening SKIBSLAG V, som er hjemmehørende på Den Frie Lærerskole iOllerup.
Skibet blev bygget i 1975-77, efter så originale metoder som muligt, dvs. spejlkløvede og huggede egeplanker,
håndsmedede jernnagler osv.LINDHEIM SUNDS er en kopi af det lille krigsskib fra Skuldelev fundene - vrag V - der er dateret til omkring år 1050.

Man mener, at typen har været brugt til patrulje/vagt sejlads i de indre danske farvande. Som krigsskib er hun bygget som et hurtigt skib. Hendes sejlegenskaber uovertrufne i let vind og med ringe sø. Hun krydser 68°til vinden og topfarten på halvvind er 12 til 15 knob. Også under årer, som må betragtes som hovedmotoren, udmærker hun sig som et meget velsejlende skib.

En af LINDHEIM SUNDS store fordele som lejerskoleskib er, at det kan lade sig gøre at sejle direkte ind på stranden, hvorefter man (nogen) kan gå tørskoet i land og rejse telte for natten. Vi er altså ikke i så høj grad som andre tvunget til at søge havn for natten.

Skibet er godkendt af Statens Skibstilsyn som lejerskoleskib for Max. 23 pers.

I sejlsæsonen, 1. maj - 30. september, ligger LINDHEIM SUNDS i Rantzausminde lystbådehavn - om vinteren ligger hun i sit hus "Nausten" på Den Frie Lærerskole. Vi stræber efter at udleje skibet til skoler og foreninger. I skolernes sommerferie tilstræber vi, at udlejningerne strækker sig over en uge. Reservering af skibet kan tidligst ske 1. jan.

Pris:

Prisen for at leje Lindheimsunds er DKK 2.500 for en dagstur. Ønskes en eller flere overnatninger falder prisen til DKK 2.000 pr påbegyndt dag.

Startsted:

Turen starter på Den Frie Lærerskole, med mindre andet aftales.

Aflysning:

NB: Vi sejler normalt ikke ud med passagerer i mere end 8 m/s.

Antal passagerer:

Minimum 15 passagerer der kan ro (15 år eller derover). Maksimum 23 passagerer. Stiller lejer ikke med det nødvendige antal passagerer der kan ro, kan turen aflyses og depositum tilfalder Skibslag V.

Lejer forpligter sit til:

· At have læst og forstået nærværende lejevilkår.

· At medbringe telte eller anden overnatningsmulighed, soveposer, liggeunderlag, bestik, krus og dybe

tallerkener til alle passagerer.

· Såfremt det ønskes, kan Skibslag V stille tre lavuer til rådighed til overnatning, dette aftales med landskipper

inden sejladsen.

· At medbringe proviant til alle ombordværende inkl. besætning. Såfremt der ikke er sørget for ordentlig mad til

besætningen, forbeholder Skibslag V sig ret til at indkøbe det fornødne på lejers regning.

· At bagagen holdes på et minimum. Pladsen ombord er trang, så tag så lidt med som muligt. Bagagen bedes

pakket i bløde tasker som let kan stuves. Varmt tøj og regntøj som skal bruges undersejlads pakkes for sig, da

det ikke vil være muligt at komme til bagagen under sejlads. Soveposer og liggeunderlag holdes for sig.

Skibslag V sørger for:

· Skipper og besætning, 2-5 personer.

· Redningsveste til alle, dog med det forbehold at hvis der er mange små børn med er det ikke sikkert at vi har

veste nok.

· Kogegrej, vanddunke og kasser til stuvning af proviant.

· Sikker stuvning af bagage.

· Overnatningsmulighed hvis lejer ankommer til Den Frie Lærerskole dagen før sejladsen begynder.

Mange hilsener

Louise Hviid

Landskipper, Skibslag V

Odsherred Friluftslaug | Wiuffsvej 22 | 4540 Fårevejle | Tlf.: 21 27 90 75 | info@odfert.dk